Rambo Fan

Source: http://www.youtube.com/watch?v=5ZzVbodQ8BE

Description:

A fan sounds like John Rambo's Machine-gun