Wat is risicokosten?

Wat is risicokosten?

Risicokosten: dit zijn de kosten die ontstaan wanneer goederen in de voorraad minder waard worden. Dit kan komen doordat de goederen beschadigd zijn of omdat ze simpelweg niet meer nodig zijn.

Hoe bereken je de EOQ?

EOQ berekenen met de EOQ formule Hierbij is Q de optimale bestelhoeveelheid, D de vraag naar het product per jaar, F de bestelkosten, h de voorraadkosten als percentage van de prijs van het product en P de inkoopprijs van het product.

Waarom kost voorraad geld?

Het aanhouden van een voorraad brengt risico’s met zich mee die geld kunnen kosten. Voorbeelden van risicokosten zijn: Als je artikelen lange tijd in voorraad houdt, kan de kwaliteit van die artikelen achteruitgaan, waardoor ze minder waard worden.

Hoe bereken je de omloopsnelheid?

De omlooptijd berekenen kan door de voorraad per product te delen door de kostprijs van de omzet en de uitkomst te vermenigvuldigen met 365. De uitkomst geeft het aantal dagen aan dat de voorraad aangehouden wordt.

Waar staat EOQ voor?

De formule is ontwikkeld in het begin van de twintigste eeuw. De formule wordt ook wel de Economic Order Quantity (EOQ)-formule genoemd. Hoe vaker een product besteld wordt, des te hoger zullen de bestelkosten zijn. Echter, wie vaker bestelt hoeft minder voorraad aan te houden en heeft lagere voorraadkosten.

Wat is de optimale bestelhoeveelheid?

de bestelhoeveelheid waarbij het totaal van voorraadkosten en bestelkosten minimaal is.

Waarom houd je een voorraad bij?

Veiligheidsvoorraad of buffervoorraad De veiligheidsvoorraad, ook wel buffervoorraad genoemd, is het niveau van extra voorraad dat wordt aangehouden om het risico op uitputting van grondstoffen, onderdelen of eindproducten te verminderen vanwege onzekerheden in vraag of aanbod.

Wat zijn de opslagkosten?

Opslagkosten zijn alle kosten die bedrijven moeten maken om hun voorraden in een magazijn te bewaren. Dat wil zeggen, de opslagkosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met de taak om de goederenvoorraad in een bepaalde ruimte te bewaren. Opslagkosten zijn gevarieerd en kunnen gemaakt of variabelen.

Hoeveel rente mag ik rekenen?

Als u een lening afsluit, betaalt u rente. Dat is de totale kredietvergoeding die een kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank, aan u berekent. De maximale rente op kredieten bedraagt sinds 10 augustus 2020 10%.

Wat is de nominale rente?

De nominale rente is het daadwerkelijk afgesproken en betaalde (of ontvangen) rentepercentage, bijvoorbeeld het percentage dat huizenbezitters op hun hypotheeklening betalen of de vergoeding die spaarders op hun spaartegoed ontvangen.

Hoe bereken je Crediteurendagen?

De omloopsnelheid van de crediteuren wordt berekend door de crediteuren te delen door de kostprijs van de omzet. De uitkomst van deze formule is het aantal dagen dat de crediteuren open staan. Dit gaat dus over hoe lang je er zelf over doet om facturen van leveranciers te betalen.

Wat zegt omloopsnelheid totaal vermogen?

De Omloopsnelheid totaal vermogen is een begrip dat in de bedrijfseconomie wordt toegepast om inzicht te geven in de efficiency van het vermogensgebruik: hoe efficiënt wordt het aan een bedrijf beschikbaar gestelde vermogen ingezet? Dit gegeven wordt gebruikt om de rentabiliteit van een onderneming te kunnen duiden.

Hoe bereken je het bestel niveau?

Het bestelniveau is de gemiddelde vraag tijdens levertijd + veiligheidsvoorraad. De gemiddelde vraag tijdens levertijd is (240/12 mnd=) 20. De veiligheidsvoorraad is (veiligheidsfactor * wortel van (levertijd * kwadraat van de standaarddeviatie)).

Hoe bereken je de seriegrootte?

1. Seriegroottebepaling in (groot)handelsomgevingen

  1. de totale bestelkosten (=aantal bestellingen x bestelkosten per bestelling)
  2. de totale voorraadkosten (= gemiddelde voorraad/jaar x voorraadkosten)
  3. de totale inkoopkosten (totaal aantal producten per jaar x inkoopprijs)

Waarom geen voorraad?

De voorraden (grondstoffen, materialen, eindproducten) stapelen zich op, waardoor het kapitaal onnodig vastzit en geld kost. Met gestroomlijnde maatregelen kunnen ruimte- en huurkosten voor opslagruimte worden bespaard. Daarnaast worden overbodige operationele, onderhouds- en personeelskosten gemaakt.

Wat is productie voorraad?

De voorraad is de hoeveelheid goederen die in onderneming voorhanden heeft om te verkopen, te leveren of als grondstof van voor de productie. Voorraden kunnen bestaan uit grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Hoeveel zijn de opslagkosten van het LBIO?

De opslagkosten bedragen 15% over de achterstand met een minimum van € 19,-. Tevens wordt over de lopende alimentatiebijdrage een opslag van 15% berekend met een minimum van € 19,-.

Wat kost opslag van een pallet?

Europallet prijs ligt tussen de €7 en €10 per stuk. Deze prijs is bedoeld voor de gebruikte europallets. Voor de nieuwe europallet ligt de prijs gemiddel tussen de €12 en 15.

Wat staat de rentevoet vandaag?

Vandaag schommelen de rentevoeten rond de 2,3 à 2,4 procent, afhankelijk van het percentage van het totale aankoopbedrag dat je wilt lenen (de “quotiteit” in het bankenjargon). Daarmee zijn leningen dus op een paar maanden tijd meer dan de helft duurder geworden.