Wat moet er in een case study?

Wat moet er in een case study?

Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, medisch, klinisch of business-gerelateerd onderzoek.

Wat is een kwalitatieve onderzoeksmethode?

Kwalitatief onderzoek is onderzoek waarbij wordt gekeken naar de waarnemingen en achterliggende overtuigingen van mensen. Het is onderzoek dat wordt gehouden om bestaande en nieuwe theorieën te onderbouwen, aan te vullen, uit te werken, toe te passen of tegen te spreken.

Wat is een enkelvoudige case study?

Een enkelvoudige casestudie richt zich op een enkel geval en leent zich voor: Verder afbakenen van toekomstig onderzoek. Onderzoeken van unieke of extreme gevallen: omdat deze zeldzaam zijn is kwantitatief onderzoek niet mogelijk.

Wat zijn onderzoekseenheden of cases?

Een onderzoekseenheid (of onderzoekseenheden) is een algemene term waardoor het mogelijk is om in algemeenheden te spreken waarbij het niet uitmaakt of het om mensen, planten, dieren of dingen gaat. Het is de eenheid van analyse en is bepalend voor welke analysetechnieken uitgevoerd mogen worden.

Wat is een kwalitatieve onderzoeksvraag?

De definitie van kwalitatief onderzoek: ‘Bij kwalitatief onderzoek achterhaal je diepgaande informatie over motivaties, gedachten en verwachtingen van mensen. Kwalitatief onderzoek draait om woorden en niet om cijfers.

Wat is een goede kwalitatieve onderzoeksvraag?

Voorbeelden van onderzoeksvragen die door middel van kwalitatief onderzoek beantwoord worden: Hoe kunnen we ons project verbeteren? Waarom bezoeken mensen ons museum? Hoe ervaren mensen een bezoek aan ons?

Wat is een meervoudige case study?

Meervoudige case – Er wordt naar meer dan één case gekeken. Deze case vorm wordt gebruikt om te bepalen of de resultaten van de eerste case ook voorkomen in andere cases en daardoor kunnen worden gegeneraliseerd.

Wat is onderzoek hoofdstukken?

A: Introductie: wat is onderzoek? Onderzoek volgt de volgende cyclus: ontwerpen, verzamelen, analyseren en evalueren. In deze samenvatting worden deze fasen van onderzoek in verschillende hoofdstukken behandeld: Deel B behandelt de ontwerpfase, Deel C de verzamelfase, Deel D de analysefase en deel E de evaluatiefase.

Wat is een deskresearch?

De definitie van deskresearch is het verzamelen van secundaire gegevens. Dit zijn gegevens die al beschikbaar zijn en eenvoudig verzameld kunnen worden zonder dat u zelf een onderzoek hoeft op te zetten.

Hoe ziet een kwalitatieve onderzoeksvraag eruit?

Kwalitatieve onderzoeksvragen beginnen doorgaans met ‘hoe’ of ‘waarom’; Het is tijdrovend; De participantengroep is klein, maar wel hoogst representatief; De onderzoeker neemt vaak actief deel aan de onderzoeksmethode.